Aplikovali jsme všechna doporučení MZ pro prevenci COVID-19

Vážení zákazníci, 

Pro zabezpečení co nejvyšší ochrany zákazníka se provoz kadeřnictví řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

  • Zákazník musí mít při vstupu do kadeřnictví roušku, kterou si může sundat v rámci vlastního stříhání.
  • Pro zabezpečení co nejvyšší ochrany zákazníka má kadeřnice po celou dobu nasazenou roušku a prostory kadeřnictví jsou pravidelně důkladně dezinfikovány.
  • Do prostor kadeřnictví mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu, který nevykazuje příznaky nemoci COVID- 19, nemají teplotu vyšší než 37°C a nebyly ve styku s infikovanými. V případě že si je zákazník vědom vyšší teploty, nebo příznaku nemoci COVID- 19, nesmí vstoupit do prostoru kadeřnictví.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Napsat komentář

Jméno *
Email *
Webová stránka